Güncel

“Gezi’den Bugüne… İsyandan Birleşik Mücadeleye… Şan Olsun Gezi’yi Yaratanlara!”

Halkların Birleşik Devrim Hareketi Yürütme Kurulu Gezi İsyanının 9. yılında bir açıklama yayımladı.

https://www.hbdh-online.org’ta yer alan açıklamada, “Bundan 9 yıl önce bir ayaklanma başladığında, emperyalist devletlerin desteği ile iktidara gelen AKP’nin ezilen Türkiye halklarına yönelik bitmek tükenmez bilmeyen saldırıları, ezilenler nezdinde büyük rahatsızlıklar uyandırmıştı. İsyanın mayalandığı o süreçte, Gezi Parkı’na yönelik başlattığı çevre katliamı bardağı taşıran son damla olmuştu. Kitlelerin homurdanışları nihayetinde büyük bir isyana dönüştü.” sözlerine yer verildi.

Türkiye halklarının ayağa kalkmasının başta Erdoğan ve faşist kliği olmak üzere tüm egemenleri büyük oranda korkutttuğu,ezenlerin en derin korkusu olan ezilenlerin birleşik isyanının Gezi ile tekrardan kendisini göstertiği ve umut olduğu, Gezi İsyanı’nın büyümesi ile birlikte faşist devletin korkuları yeniden gün yüzüne çıktığına dikkat çekilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Gezi İsyanı, tepeden tırnağa halkların kanına bulanmış faşist devlet sistemine olan büyük bir öfkedir. Halkların derinden gelen hak/hukuk/adalet/eşitlik/özgürlük taleplerinin dile getirilmesidir. Faşist sistemin esasen taban bulmadığının bir göstergesidir Gezi İsyanı. Birlikte, tam hak eşitliği temelinde yaşama olan büyük bir arzudur.

Gezi İsyanı, sistem içinde hak alma mücadelesinin yürütülemeyeceğini kitlelerin istem ve taleplerinin sistem içi düşünceleri ve sınırları nasıl parçaladığını göstermiştir.

Kitlelerin en geniş kesimleri ile en geniş taleplerinin buluştuğu, birleşik mücadelenin mayasını aldığı ve sonucundan büyük derslerin çıkarıldığı Gezi İsyanı, bugün de faşist devletin ve onun bir numaralı şefi Erdoğan’ın en büyük korkusu olmaya devam ediyor. 9 yıllık süreç içinde faşist TC devleti, çeşitli milliyet ve uluslardan ezilen halkımıza yönelik saldırılarını giderek arttırmıştır.

Faşist devlet bir yandan Suruç, Ankara katliamı ve özyönetim taleplerinin kanla bastırılması ile ezilenlere yönelik topyekün bir saldırı başlatırken, diğer yandan kendi içinde en faşizan klikler Erdoğan ve Bahçeli şahsında birleşerek faşizmin yeniden resterasyonunu sağlamıştır.

Büyük Gezi Ayaklanması, hem ezilenlerin birleşik mücadelesi anlamında büyük dersler sunarken, diğer yandan ezilen halklarımızın, özgürlük güçlerinin büyük saldırılara uğramasını  beraberinde getirmiştir. Büyük saldırılar, bağrında büyük direnişleri barındırmaktadır. Gezi sonrası HBDH olarak tarih sahnesine çıkışımız, gerillanın büyük direnişleri, tüm işgal saldırılarına rağmen Rojava Devrimi’nin yarattığı etki, büyük kazanımlarımızdandır.

Evet, birleşik mücadelemizin mayası Gezi İsyanıdır. İşçi ve emekçilerin, kadınların,ezilen cinsel kmliklerin, gençliğin tüm taleplerinin dile geldiği Gezi İsyanı, birleşik devrim mücademizin tohumlarını ülkemiz topraklarına serpmiştir.

Katil devletin tüm saldırılarını boşa çıkarmak için, halkımızın demokratik taleplerinin yerine getirilmesinin tek teminatı faşist devlet aygıtının parçalanmasıdır. Bu sağlanmadan ezilenlerin hak talepleri, eşitlik ve diğer tüm demokratik taleplerin yerine getirilmesi mümkün değildir. Gezi İsyanı’na devletin verdiği refleks, 9 yıl boyunca katliam, baskı, sindirme ve kendi faşist örgütlenmelerini geliştirmekten öteye gitmemiştir. Bunca yıla rağmen faşist devletin Gezi davaları adı altında gösterdiği refleks en ufak hak taleplerinin sindirilmesi, bastırılması ve müebbet cezalara çarptırılması şeklindedir.

Tüm ezilenlerin haykırışlarının büyük isyan silsilelerine dönüştürmek için emekten, hak ve eşitlikten yana olan herkesin buluşacağı yer, birleşik devrim mücadelemizin saflarıdır. Ne reformizmin pansuman çabaları ne de devletin diğer kliklerinin “hak-hukuk” söylemleri derdimize çare olabilir. Ezilmişliğimize son vermenin tek çaresi devrimdir. Bırakalım onlar bataklığın çevresindeki sineklerle uğraşadursunlar, birleşik devrimin hedefi bataklığın ta kendisidir. Halklarımızın kurtuluşu ancak ve ancak devrimdedir!

Nurhaklarda Sinan Cemgil ve yoldaşlarının ölümsüzleşmelerinin yıldönümünde onları saygıyla anarken onların mücadelesinin halkların isyanında, Gezi’nin başkaldırı ruhunda ve yeni Gezilerde yaşamaya devam edeceğinin sözünü veriyoruz. Ölümsüzlerimizden aldığımız güçle çelikten yoğrulan mücadelemizi daha ileriye taşımak için tüm kararlılığımızla savaşmaya devam ediyoruz.”

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu